National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल शोधकार्यहरुः २६८, सम्पन्न शोधकार्यहरुः २४७, रद्द शाेधकार्यहरूः४, चालु शोधकार्यहरुः १७ ||
S.N. Title Division/Office Published Date
1. अनुगमन प्रतिवेदन ११३७ (काठमाण्डौ) र १२१७ (सिन्धुपाल्चोक) Admin   Download
2. अनुगमन प्रतिवेदन (१२१५, ११३८ र ११३५) Admin   Download
3. अनुगमन प्रतिवेदन (११३९) सिन्धुपाल्चोक Admin   Download
4. आयोजना नं. १०२३ (गोरखा) र १०१५ (धादिङ्ग) Admin   Download