राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष
सिंहदरबार प्लाजा, नेपाल

डा. युवकध्वज जि. सी.

सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय
अध्यक्ष–कोष संचालक समिति, नार्डेफ
विवरण हेर्नुहोस्

डा. डिल्ली राम शर्मा

सदस्य–सचिव
विवरण हेर्नुहोस्

प्रियम्वदा जोशी

वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत
सूचना अधिकारी
विवरण हेर्नुहोस्
परिचय

कोषको स्थापनाः कार्य संचालन कोष ऐन २०४३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले मिति २०५८/०८/२५ को निर्णयानुसार “राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष २०५८” स्थापना गरेकोछ ।

कोषको उद्देश्यः प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणालीमा आधारित भई कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारी, निजी र गैह्रसरकारी निकाय एवं नागरिक समाजबाट कृषि अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी आयोजना प्रस्तावहरू माग गरी उपयुक्त एवं प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा अनुदान दिई सरकारी सेवाको न्यायोचित वितरणद्वारा कार्यक्रम संचालन गरी उपलब्धी हासिल गर्ने ।

कोषका कार्यहरूः कोषको उद्देश्य प्राप्तीका लागी कोषले देहायका कार्यहरू गर्नेछः
क. सरकारी, निजी र गैह्रसरकारी क्षेत्र एवं नागरिक समाज मध्ये कुनैले एक्लै वा एक भन्दा बढी संस्थाहरू मिलेर कोषको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउने...

फोटो ग्यालरीथप हेर्नुहोस्आइत
सोम
मंगल
बुध
बिही
शुक्र
शनी