National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

 
01
Aug
हार्दिक श्रद्धान्जली View Notice
18
Jun
पूर्ण आयोजना प्रस्तावलाई बार्ता चरणको लागि अघि बढन स्वीकृत गरेको बारे सूचना View Notice
05
Jun
पुराना समान लिलाम विक्रि सम्बन्धि पुन: ७ दिने सूचना View Notice
29
May
आयोजना रद्द गरिएको बारेको सूचना View Notice
20
May
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, सिंहदरवार प्लाजा को पुराना सामान लिलाम विक्रि सम्बन्धि सूचना View Notice
11
May
पूर्ण आयोजना प्रस्तावको प्रारम्भिक नतिजाबारेको सूचना View Notice
12
Mar
शोधपत्र अनुदानको नतिजाबारेको सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७४/११/२८) View Notice
11
Mar
शोधकार्य अनुदान अन्तर्गत शोध प्रस्तावको नतिजा प्रकाशन बारे सूचना View Notice
26
Feb
१४ ‌‍‍‍‍‍‌औ (14 th Call) पूर्ण प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७४/११/१० पेज नं ८ ) मा भएको भुल सुधार गरीएको सुचना View Notice
25
Feb
आयोजना रद्द गरिएको सूचना View Notice
15
Nov
शोधकार्य अनुदान बारेको सूचना View Notice
10
Nov
आयोना रद्द गरिएको बारेको सूचना View Notice
10
Nov
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि संशोधन बारेको सूचना View Notice
06
Sep
आयोजना रद्द/निलम्बन गरिएको बारेको सूचना View Notice
04
Sep
छुट भएको कागजपत्र पेश गर्ने बारे सुचना View Notice
17
Aug
सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना View Notice
09
Aug
म्याद थप गरिएको बारे सूचना View Notice
04
Jul
आयोजना अवधारणा पत्र (PCN)आव्हान गरिएको सुचना (14th call) View Notice
16
May
आयोजना सम्झौता सम्वन्धमा View Notice
16
May
आयोजना रद्द सम्वन्धि सूचना 3 View Notice
18
Apr
13th Call FPP Result View Notice
18
Apr
अायाेजना रद्द गरिएकाे सूचना २ View Notice
18
Apr
अायाेजना रद्द गरिएकाे सूचना View Notice
18
Apr
प्रस्तुतीकरण फर्मेट View Notice
18
Apr
कोष कार्यविधिमा संशोधन View Notice
18
Apr
Amendments in NARDF operating manual View Notice
18
Apr
NARDF Project Coverage View Notice